TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste Palmulahti Oy / Palapelix.fi

Palapelix.fi on Palmulahti Oy:n omistama verkkokauppa. Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja Palmulahti Oy sinusta kerää vieraillessasi Palapelix.fi verkkosivuillamme ja käyttäessäsi palveluitamme, sekä mihin tarkoituksiin näitä tietoja voimme käyttää ja miten niitä käsitellään. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla tietty henkilö voidaan tunnistaa.

Käyttämällä verkkosivustomme palvelua, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Palmulahti Oy sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi ja valokuviasi asianmukaisesti, yksityisyyttäsi suojellen.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja julkaista uuden version tarpeen vaatiessa. Käythän aika-ajoin tarkistamassa ja lukemassa mahdollisen uuden julkaisun läpi, saadaksesi tiedon muutoksista.

Rekisterinpitäjä

Palmulahti Oy

Y-tunnus: 2406991-8

Paahtimonkuja 3, 67100 Kokkola

Tietosuoja- ja rekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: asiakaspalvelu(a)palapelix.fi

Rekisterin nimi

Palapelix.fi – verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palapelix.fi kerää ja käsittelee vain tietoja, joita tarvitaan asiakkaan tilauksen käsittelyä varten, asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä viestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaalta itseltään saatuja tietoja:

• Henkilön nimi

• Yrityksen nimi ja tunnus

• Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot

• Palvelu- ja käyttöasetukset

• Tuote- ja palvelutilausten tiedot

• Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Tietosisältö käsittää historian käsitellyistä tarjouksista, kaupoista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidoista. Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaan itsensä ilmoittamista tiedoista. Tällaisia tietoja ovat tiedot, jotka asiakas ilmoittaa rekisteröityessään Palapelix.fi: n verkkosivustolla tai yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla, tehdessään tilausta sekä toimittaessaan kuvatiedostoja Palapelix.fi: lle tilauksen käsittelyä varten.

Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa Palapelix.fi :n yhteisille yhteistyökumppaneille Suomessa ja EU:n jäsenvaltioissa asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseksi ja toimittamiseksi. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävälle taholle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Manuaalinen aineisto kuten asiakkaan lähettämät valokuvat, säilytetään lukitussa tilassa kunnes se on saatettu sähköiseen muotoon. Keräämme tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokantoihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.

Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Säilytämme henkilötietoja ja kuvatiedostoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan pysyvästi tietokannasta. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Asiakkaan kuvatiedostot hävitetään automaattisesti viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen toimittamisesta ja asiakkaan lähettämä manuaalinen kuva-aineisto palautetaan asiakkaalle takaisin valmiin tuotteen toimittamisen yhteydessä.

Oikeus tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon

Asiakkaana sinulla on oikeus kirjallisesti pyytää nähtäväksesi ja tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot sekä pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää

henkilötietojesi poistamista rekistereistämme. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos et halua meiltä markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä, ilmoita siitä asiakaspalveluumme.

Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna asiakaspalveluumme asiakaspalvelu(a)palapelix.fi tai postitse Rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Varmistuaksemme oikeasta henkilöstä varaamme oikeuden pyytää sinua tunnistautumaan asianmukaisesti ennen kuin otamme pyynnöt käsittelyyn.

Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on puutteita tai toimimme vastoin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. https://tietosuoja.fi/etusivu

Päivitetty 16.10.2019

Facebook